कोच्चि मेट्रो स्टेशन सूची

वर्तमान में कोच्चि मेट्रो नेटवर्क में 22 सक्रिय/परिचालन मेट्रो स्टेशन हैं।

मेट्रो स्टेशनशहर 🅿️🚌️🏧️
  अलुवाKochi
  अम्बाटूकावाKochi
  चंगपुझा पार्कKochi
  कोचीन विश्वविद्यालयKochi
  कमनीपाडीKochi
  इडापल्लीKochi
  एलम्कुलमKochi
  एर्नाकुलम दक्षिणKochi
  जे एल एन स्टेडियमKochi
  कदावनथराKochi
  कलमस्सेरीKochi
  कलूरKochi
  महाराजा कॉलेजKochi
  एम जी रोडKochi
  मटमKochi
  पलरिवातोमKochi
  पथदीपालमKochi
  पेटाहKochi
  पुलिन्चोदुKochi
  तहैकूडमKochi
  टाउन हॉलKochi
  वीत्तीलाKochi

Views: 23511