Raj Nagar Delhi Nearest Metro Stations

We found metro stations near by you.

⊚ AIIMS Metro Station (0.4 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:17 AM11:39 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:34 AM11:40 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Delhi Haat INA Metro Station (0.7 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:19 AM11:41 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:32 AM11:37 PMPlatform 1
Maujpur Babarpur05:19 AM09:52 PMPlatform 3
Majlis Park06:24 AM09:52 PMPlatform 4
View in Google Map 🔗

⊚ Sarojini Nagar Metro Station (0.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:08 AM09:52 PMPlatform 1
Majlis Park06:26 AM09:52 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Green Park Metro Station (1.1 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:15 AM11:37 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:37 AM11:43 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ South Extension Metro Station (1.5 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:13 AM09:53 PMPlatform 1
Majlis Park06:21 AM09:53 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Bhikaji Cama Place Metro Station (1.7 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:05 AM09:52 PMPlatform 1
Majlis Park06:29 AM09:52 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Jor Bagh Metro Station (2.0 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:22 AM11:45 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:29 AM11:35 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ IIT Metro Station (2.6 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
RK Ashram Marg06:05 AM09:49 PMPlatform 2
Botanical Garden06:10 AM09:49 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ R.K. Puram Metro Station (2.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
RK Ashram Marg06:07 AM09:49 PMPlatform 2
Botanical Garden06:08 AM09:49 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Hauz Khas Metro Station (2.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:29 AM11:33 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:40 AM11:46 PMPlatform 1
RK Ashram Marg05:29 AM09:49 PMPlatform 4
Botanical Garden05:29 AM09:49 PMPlatform 3
View in Google Map 🔗

⊚ Sir M. Vishweshwaraiah Moti Bagh Metro Station (2.9 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:02 AM09:51 PMPlatform 1
Majlis Park06:32 AM09:51 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Moolchand Metro Station (3.0 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:21 AM11:20 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh Ballabhgarh06:13 AM11:10 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Lajpat Nagar Metro Station (3.1 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Chirag Delhi--Platform 2
Kashmere Gate05:24 AM11:23 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh Ballabhgarh06:11 AM11:07 PMPlatform 1
Maujpur Babarpur05:24 AM11:14 PMPlatform 3
Majlis Park06:18 AM09:53 PMPlatform 4
View in Google Map 🔗

⊚ Munirka Metro Station (3.2 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
RK Ashram Marg06:09 AM09:49 PMPlatform 2
Botanical Garden06:05 AM09:49 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Lok Kalyan Marg Metro Station (3.2 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:24 AM11:48 PMPlatform 2
Millennium City Centre (HUDA City Centre)05:27 AM11:32 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Panchsheel Park Metro Station (3.4 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
RK Ashram Marg06:00 AM09:50 PMPlatform 2
Botanical Garden06:15 AM09:50 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ JLN Stadium Metro Station (3.6 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:29 AM11:29 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh Ballabhgarh06:06 AM11:01 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Jangpura Metro Station (3.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:27 AM11:26 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh Ballabhgarh06:08 AM11:04 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Chirag Delhi Metro Station (3.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Lajpat Nagar--Platform 1
RK Ashram Marg05:58 AM09:50 PMPlatform 2
Botanical Garden06:18 AM09:50 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

Find metro stations nearby area in Delhi

⌖  Metro Station Near Green Park (1.2KM)⌖  Metro Station Near AIIMS Hospital (1.0KM)⌖  Metro Station Near AB Block Sarojini Nagar (0.2KM)⌖  Metro Station Near Africa Avenue (0.9KM)⌖  Metro Station Near AIIMS (0.6KM)⌖  Metro Station Near Akbar Bhawan (2.0KM)⌖  Metro Station Near Andrews Ganj Shiv Mandir / Ansal Plaza (2.3KM)⌖  Metro Station Near Ayurvigyan Nagar (2.2KM)⌖  Metro Station Near Bhikaji Cama Place (1.1KM)⌖  Metro Station Near Chanakya Bhawan (1.8KM)⌖  Metro Station Near Enquiry Office Pilanji Village (1.1KM)⌖  Metro Station Near Green Field School (0.7KM)⌖  Metro Station Near Green Park (1.4KM)⌖  Metro Station Near Hauz Khas (1.8KM)⌖  Metro Station Near Hyatt Hotel (1.5KM)⌖  Metro Station Near INA Market (1.2KM)⌖  Metro Station Near Jija Bai Udyogic Sansthan (2.0KM)⌖  Metro Station Near Kamal Cinema (0.5KM)⌖  Metro Station Near Kidwai Nagar (0.9KM)⌖  Metro Station Near Laxmi Bai Nagar (1.1KM)⌖  Metro Station Near M Block Sarojini Nagar (1.5KM)⌖  Metro Station Near Mohammadpur Village (1.3KM)⌖  Metro Station Near Mohan Singh Market (2.4KM)⌖  Metro Station Near Moti Bagh 1 (2.3KM)⌖  Metro Station Near Nauroji Nagar (0.6KM)⌖  Metro Station Near PT College Kotla (2.4KM)⌖  Metro Station Near R K Puram Sec-2 (1.5KM)⌖  Metro Station Near R K Puram Sec-3 (2.1KM)⌖  Metro Station Near R K Puram Sec-4 (2.1KM)⌖  Metro Station Near RK Khanna Tennis Stadium (1.8KM)⌖  Metro Station Near RK Puram Sec-1 (2.3KM)⌖  Metro Station Near RK Puram Sec-12 (1.8KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Depot (1.2KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Market (0.9KM)⌖  Metro Station Near SJ Airport (1.9KM)⌖  Metro Station Near SJ Hospital (0.3KM)⌖  Metro Station Near South Extension (1.6KM)⌖  Metro Station Near Vinay Marg (2.0KM)⌖  Metro Station Near Yusuf Sarai (0.9KM)⌖  Metro Station Near PVR Cinema: Chnakyapuri (2.0KM)⌖  Metro Station Near Hauz Khas Police Station (2.2KM)⌖  Metro Station Near Kotla Mubarkpur Police Station (2.3KM)⌖  Metro Station Near R. K. Puram Police Station (2.2KM)⌖  Metro Station Near South Campus Police Station (2.2KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Police Station (0.6KM)⌖  Metro Station Near Safdarjung Enclave Police Station (0.5KM)⌖  Metro Station Near The Chanakya Mall (2.0KM)⌖  Metro Station Near Ansal Plaza Mall (2.1KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Market (1.0KM)⌖  Metro Station Near Dilli Haat INA Market (0.5KM)⌖  Metro Station Near Delhi Public School (2.0KM)⌖  Metro Station Near South Delhi Public School (1.0KM)⌖  Metro Station Near Kendriya Vidyalaya, INA Colony (1.3KM)⌖  Metro Station Near Kendriya Vidyalaya, RK Puram (1.8KM)⌖  Metro Station Near Navy Children School (1.6KM)⌖  Metro Station Near St. Paul's School (2.3KM)⌖  Metro Station Near Safdarjung Railway Station (2.2KM)⌖  Metro Station Near Delhi College of Arts and Commerce (1.8KM)⌖  Metro Station Near Gargi College (2.2KM)⌖  Metro Station Near Kamala Nehru College (2.0KM)⌖  Metro Station Near All India Institute of Medical Sciences New (AIIMS) (0.7KM)⌖  Metro Station Near Safdarjung Hospital (0.0KM)⌖  Metro Station Near Hyatt Regency (1.7KM)⌖  Metro Station Near Club at the Hyatt Hotel (1.6KM)⌖  Metro Station Near The Ashtan Sarovar Portico Hotel (1.2KM)⌖  Metro Station Near Deer Park (2.4KM)⌖  Metro Station Near Gulmohar Park (1.4KM)⌖  Metro Station Near Sanjay Jheel & Park (1.3KM)⌖  Metro Station Near Siri Fort Sports Complex (2.2KM)⌖  Metro Station Near Thyagaraj Sports Complex (1.5KM)⌖  Metro Station Near Siri Fort Sports Complex (2.4KM)⌖  Metro Station Near Aquila (2.1KM)⌖  Metro Station Near The Clay Oven Restaurant (1.1KM)⌖  Metro Station Near E-Sub Registrar Office-VII-A (1.8KM)⌖  Metro Station Near S.B.V. School Sarojini Nagar (0.7KM)⌖  Metro Station Near S.K.V No.1, Sarojinee Nagar (0.8KM)⌖  Metro Station Near S.K.V Green Park Extn. (1.0KM)⌖  Metro Station Near G.B.S.S.S No.3, Sarojini Nagar (0.6KM)⌖  Metro Station Near G.B.S.S.S No.4, Sarojini Nagar (0.8KM)⌖  Metro Station Near GGSSS No.3, Sarojini Nagar (0.7KM)⌖  Metro Station Near Sarvodaya Co-ed Vidyalaya Sector 2, R.K. Puram (1.8KM)⌖  Metro Station Near Aztech Computers, South Extension (1.7KM)