Metro stations near AIIMS Hospital Delhi

We found these metro stations near by AIIMS Hospital Delhi.

⊚ Delhi Haat INA Metro Station (1.0 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:19 AM11:41 PMPlatform 2
HUDA City Centre05:32 AM11:37 PMPlatform 1
Maujpur Babarpur05:19 AM09:52 PMPlatform 3
Majlis Park06:24 AM09:52 PMPlatform 4
View in Google Map 🔗

⊚ AIIMS Metro Station (0.5 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:17 AM11:39 PMPlatform 2
HUDA City Centre05:34 AM11:40 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Green Park Metro Station (0.9 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Samaypur Badli05:15 AM11:37 PMPlatform 2
HUDA City Centre05:37 AM11:43 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Hauz Khas Metro Station (2.5 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Janakpuri West05:29 AM09:49 PMPlatform 1
Botanical Garden05:29 AM09:49 PMPlatform 2
Samaypur Badli05:29 AM11:33 PMPlatform 2
HUDA City Centre05:40 AM11:46 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Jawaharlal Nehru Stadium Metro Station (3.2 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:29 AM11:29 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh06:06 AM11:01 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Jangpura Metro Station (3.1 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:27 AM11:26 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh06:08 AM11:04 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Lajpat Nagar Metro Station (2.3 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:24 AM11:23 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh06:11 AM11:07 PMPlatform 1
Maujpur Babarpur05:24 AM11:14 PMPlatform 3
Majlis Park06:18 AM09:53 PMPlatform 4
View in Google Map 🔗

⊚ Moolchand Metro Station (2.0 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:21 AM11:20 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh06:13 AM11:10 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Kailash Colony Metro Station (3.0 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Kashmere Gate05:19 AM11:17 PMPlatform 2
Raja Nahar Singh06:16 AM11:13 PMPlatform 1
View in Google Map 🔗

⊚ Bhikaji Cama Place Metro Station (2.6 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:05 AM09:52 PMPlatform 1
Majlis Park06:29 AM09:52 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Sarojini Nagar Metro Station (1.8 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:08 AM09:52 PMPlatform 1
Majlis Park06:26 AM09:52 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ South Extension Metro Station (0.7 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Maujpur Babarpur06:13 AM09:53 PMPlatform 1
Majlis Park06:21 AM09:53 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ RK Puram Metro Station (3.2 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Janakpuri West06:07 AM09:49 PMPlatform 1
Botanical Garden06:08 AM09:49 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Panchsheel Park Metro Station (2.7 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Janakpuri West06:00 AM09:50 PMPlatform 1
Botanical Garden06:15 AM09:50 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Chirag Delhi Metro Station (3.2 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Janakpuri West05:58 AM09:50 PMPlatform 1
Botanical Garden06:18 AM09:50 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

⊚ Greater Kailash Metro Station (2.7 KM)

TowardsFirst TrainLast TrainPlatform
Janakpuri West05:56 AM09:50 PMPlatform 1
Botanical Garden06:20 AM09:50 PMPlatform 2
View in Google Map 🔗

Find metro stations nearby area in Delhi

⌖  Metro Station Near Green Park (1.1KM)⌖  Metro Station Near AB Block Sarojini Nagar (1.2KM)⌖  Metro Station Near Africa Avenue (1.9KM)⌖  Metro Station Near AIIMS (0.3KM)⌖  Metro Station Near Andrews Ganj (1.9KM)⌖  Metro Station Near Andrews Ganj Shiv Mandir / Ansal Plaza (1.3KM)⌖  Metro Station Near Ayurvigyan Nagar (1.1KM)⌖  Metro Station Near Bhikaji Cama Place (2.1KM)⌖  Metro Station Near Central School (2.1KM)⌖  Metro Station Near Central School (KV) (2.2KM)⌖  Metro Station Near Enquiry Office Pilanji Village (1.9KM)⌖  Metro Station Near Green Field School (1.6KM)⌖  Metro Station Near Green Park (1.0KM)⌖  Metro Station Near Hauz Khas (1.5KM)⌖  Metro Station Near IIT Gate (2.3KM)⌖  Metro Station Near INA Market (1.5KM)⌖  Metro Station Near Jija Bai Udyogic Sansthan (1.2KM)⌖  Metro Station Near Kamal Cinema (1.1KM)⌖  Metro Station Near Kidwai Nagar (0.8KM)⌖  Metro Station Near Kushak Nallah Depot (2.0KM)⌖  Metro Station Near Laxmi Bai Nagar (1.6KM)⌖  Metro Station Near Lodhi Colony (2.4KM)⌖  Metro Station Near MCKR Hospital (2.3KM)⌖  Metro Station Near Mohammadpur Village (2.1KM)⌖  Metro Station Near Nauroji Nagar (1.6KM)⌖  Metro Station Near PT College Kotla (1.5KM)⌖  Metro Station Near R K Puram Sec-2 (2.2KM)⌖  Metro Station Near Raj Nagar (1.0KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Depot (2.3KM)⌖  Metro Station Near Sarojini Nagar Market (1.7KM)⌖  Metro Station Near Sewa Nagar Flyover (2.2KM)⌖  Metro Station Near Siri Fort Road (2.1KM)⌖  Metro Station Near SJ Airport (2.0KM)⌖  Metro Station Near SJ Hospital (0.7KM)⌖  Metro Station Near South Extension (0.7KM)⌖  Metro Station Near Yusuf Sarai (0.4KM)